بمناسبت هفته دولت
پنجمـیـــن روز از هفته دولت در شهرستان پیرانشـهر
  • چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 18:03
اینفوگرافیک
چهــارمین روز از هفته دولت در شهرستان پیرانشـهر
  • سه شنبه 4 شهریور 1399 ساعت 19:24
بمناسبت هفته دولت
چهارمین روز از هفته دولت در شهرستان پیرانشـهر
  • سه شنبه 4 شهریور 1399 ساعت 19:17
پیام فرماندار
پیام تبریک فرماندار شهرسـتان پیرانشهر به مناسبت "روز کارمند"
  • سه شنبه 4 شهریور 1399 ساعت 09:31
شورای آموزش و پرورش در پیرانشهر تشکیل شد
برگزاری سومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر درسال ۱۳۹۹
  • سه شنبه 4 شهریور 1399 ساعت 09:29
اینفوگرافیک
در سومین روز از هفته دولت
  • سه شنبه 4 شهریور 1399 ساعت 09:26
بمناسبت هفته دولت
سومین روز از هفته دولت در شهرستان پیرانشـهر
  • دوشنبه 3 شهریور 1399 ساعت 18:25
بمناسبت هفته دولت
دومــین روز از هفته دولت در شهرستان پیرانشـهر
  • یکشنبه 2 شهریور 1399 ساعت 18:09
اولـین روز از هفته دولت در شهرستان پیرانشـهر
بمناسبت هفته دولت
  • شنبه 1 شهریور 1399 ساعت 17:39
پیام فرماندار
پیام تبریک "سـید علـی تـرابـی"فرماندار شهرستان پیرانشهر بمناسبت روز پزشک
  • شنبه 1 شهریور 1399 ساعت 17:26
<< < 4 5