🔴 مهار آتش سوزی در ارتفاعات تمرچین/ پیرانشهر
▪️فرماندار شهرستان پیرانشهر: آتش سوزی در ارتفاعات تمرچین با اقدام بموقع تیم های مدیریت بحران شهرستان و اعزام بالگرد اطفای حریق مهار شد
  • یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 08:47