در راستاهای توسعه همکاری های دوجانبه بین استان آذربایجان غربی و کردستان عراق:
📷 با استقبال فرماندار زاخو؛ استاندار آذربایجان غربی، فرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شهرستان وارد شهر زاخو اقلیم کردستان عراق شدند؛
  • چهارشنبه 4 اسفند 1400 ساعت 09:30
پایانه مرز تمرچین پیرانشهر
❇️پایانه مرزی تمرچین زیر رصد کارشناسان سلامت محیط و کار مرکز بهداشت پیرانشهر
  • سه شنبه 3 اسفند 1400 ساعت 21:50
▪️حضور استـاندار آذربایـجان غربی در رأس هیأت اقتصـادی با همـراهی فـرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شریف شهرستان در کردستان عراق
📷 در راستای توسعه همکاری های اقتصــادی همــه جانبه مابین اســتان آذربایجان غربی با اقـلیم کردسـتان عراق؛
  • سه شنبه 3 اسفند 1400 ساعت 14:00
استاندار آذربایجان غربی در بدو ورود به اقلیم کردستان عراق در گفتگو با رسانه ها :
🔴 فعالیت تجاری استان با کشورهای همسایه گسترش می یابد.
  • سه شنبه 3 اسفند 1400 ساعت 12:35
به ریاست معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری:
🔴 برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی شهری پیرانشهر؛
  • سه شنبه 3 اسفند 1400 ساعت 12:07