چهارمین حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های مردمی

چهارمین حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های مردمی 

📆 18 اسفند 1400