برگزاری سومین جلسه ستاد باز آفرینی شهری با موضوع بررسی وضعیت خدمات رسانی به مناطق حاشیه شهر پیرانشهر

✍جلسه ستاد شهرستانی بازآفرینی شهری با محوریت بررسی وضعیت خدمات رسانی به مناطق حاشیه شهر متصل به محدوده خدماتی شهری، امروز  با ریاست "ترابی" فرماندار پیرانشهر و کلیه اعضای ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

 

 

▫️در این جلسه اعضای ستاد با ارائه گزارشی از خدمات انجام گرفته در حوزه های مختلف حاشیه شهر پیرانشهر و انعکاس مشکلات موجود در جهت رفع معضلات پیش رو، مصوب گردید: با طی مراحل و شرایط قانونی از اداره راه و شهر سازی؛ کلیه خدمات شهری در حوزه های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشت عمومی و الحاق به محدوده مناطق حاشیه نشین شهر پیرانشهر در قالبت طرح ستاد باز آفرینی شهری در اسرع وقت در دستور کار ادارات ذیربط قرار گیرد.