بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از ادارات

بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از ادارات

🔸بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از اداره گاز شهرستان...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری

ترابی فرماندار پیرانشهر در یک برنامه اعلام نشده و بصورت کاملا سرزده از اداره گاز شهرستان بازدید بعمل آورد.

مقام عالی شهرستان در این بازدید که با هدف ارزیابی عملکرد و خدمت رسانی کارکنان انجام گرفت و با توجه به اینکه امروز در راستای توسعه شبکه گازرسانی بخشی از مناطق شهر از جمله مناطق  مام خلیل،کوی خیام و...قطعی گاز صورت گرفته بود و در نهایت وصل خطوط شبکه جدید گازرسانی شدند به همین جهت با حضور در اداره مذکور ضمن عرض خسته نباشید به کارکنان این اداره از نزدیک در جریان فرایند انجام کار،توسعه شبکه جدید گاز رسانی و نحوه خدمت رسانی به مردم قرار گرفت