به مناسبت گرامیداشت روز جانباز

دیدار فرمانـدار پیرانـشهر به همراه مسئول دفتر نمایندگی ۆلی فقیه در امور اهل سنت، بخشدار مرکزی، شهردار و رئیس بنیاد شهید شهرستان با دو خانواده سرافراز جانباز پیرانشهر