جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

جلسه شورای هماهنگی تبلیغات شهرستان پیرانشهر با موضوع بازخونی و افشای حقوق بشر آمریکایی و شهدای 7 تیر به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پیرانشهر تشکیل شد .

📆 4 تیر ماه 1401