حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجانغربی در پیرانشهر

بازدید فرماندار پیرانشهر به همراه دکتر رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از تونل انتقال آب سد کانی سیب

 

بازدید از اتمام عملیات حفاری قطعه دوم  تونل انتقال آب سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به طول۲۰  کیلومتر

سه شنبه: ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹