برگزاری جلسه شورای ساماندهی سالمندان

برگزاری جلسه شورای ساماندهی سالمندان

جلسه شوراى ساماندهى سالمندان ومناسبت سازى معابر شهر و اماکن عمومی با حضور بخشدار مرکزى و مسئولین ذیربط در محل سالن اجتماعت فرماندارى برگزار گردید