تاکید فرماندار پیرانشهر برادامه سریح عملیات پروژه بیمارستان 64 تخت و خوابی

بازدید فرماندار شهرستان به همراه نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر ـ سردشت از بیمارستان جدید ۶۴ تخت و خوابی در حال ساخت پیرانشهر

 

➖" تـرابـی"فرماندار پیرانشهر به همراه مهندس حسین پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن دیدار با پیمانکار پروژه بیمارستان جدید، از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید و نسبت به بهره برداری هر چه سریع تر این پروژه تاکید نموند.

[ لازم به ذکر است پروژه احداث بیمارستان جدید نزدیک به ۶۵ درصد مراحل اجرایی آن تمام شده و انتظار میرود با پیگیری های انجام گرفته در ماههای آتی روند  اتمام عملیات اجرای آن با سرعت بیشتری انجام گردد.]