برگزاری جلسه ساماندهی کارتهای الکترونیکی مرز نشینان

برگزاری جلسه ساماندهی کارتهای الکترونیکی مرز نشینان

🔸جلسه ساماندهی کارتهای الکترونیکی فعال در بازارچه های غیره رسمی موقت مرزی با حضور فرماندار،بخشداران مرکزی،لاجان،روسای ادارات ذیربط و جمعی از شرکتهای تعاونی مرز نشینی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید