برگزاری شورای نام گذاری اماکن در پیرانشهر

جلسه شورای نظارت بر نامگذاری شهرها،خیابان ها،اماکن و موسسات به ریاست فرماندار پیرانشهر و با حضور سایر اعضا با محوریت بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر پیرانشهر و لاجان و سایر ادارات در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.

 

"ترابی"فرماندار پیرانشهر با اشاره به اهمیت نامگذاری خیابانها،معابر و اماکن افزود:

نامگذاری خیابانها،معابر و اماکن بعداز پیشنهاد شهرداری به شورای شهر و تصویب و ارجاع به شورای نظارت بر نامگذاری طبق و رعایت آیین نامه و دستورالعمل شورای فرهنگ عمومی جنبه اجرایی به خود می گیرد.

وی همچنین در این جلسه با نام گذاری تعدادی از معابر بنام شهدای معظم شهرستان تاکید کرد و گفت:

نام گذاری خیابانها و معابر بنام شهدا اقدام ارزشمند و ماندگار در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا است