جلسه بررسی وضعیت فضاهای درمانی شهرستان پیرانشهر

جلسه بررسی وضعیت فضاهای درمانی شهرستان پیرانشهر با حضور مهندس کاک درویشی فرماندار پیرانشهر، معاون توسعه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، مهندس کمال حسین پور، رئیس علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و مسئولان شهرستانی 

 

امروز با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی #بیمارستان جدید پیرانشهر #افتتاح خواهد شد.