برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

این جلسه با هدف بررسی مصوبات جلسات قبلی،وضعیت فعلی،برنامه ریزی تامین و توزیع اقلام اساسی و کنترل بازار تشکیل گردید

فرماندار پیرانشهر در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان تاکید کرد وگفت : تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم،مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی،ساماندهی وانت بارها و میوه فروشان سیار،تامین لاستیک خودروها،تامین گوشت شهرستان،بحث توزیع کالا بین کارگران و قشر آسیب پذیر،نظارت بر توزیع دارو،برخورد با تخلفات توزیع آرد و نحوه پخت در نانوای ها،قیمت گذاری کالاها،نظارت و بازرسی بر صادرات در مرز برای تامین کالاهای اساسی از مهمترین وظایف ستاد تنظیم بازار می باشد