خادمان حرم امام رضا (ع) وارد شهرستان پیرانشهر شدند.

🔹خادمان حرم رضوی در حالی که پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (ع) را با خود حمل می کردند در بدو ورود به پیرانشهر مورد استقبال گرم مسؤلان این شهرستان قرار گرفتند.