بازدید از پروژه در حال اجرا محور پیرانشهر به سردشت

⭕️بازدید کاک درویشی از پروژه درحال اجرای محور پیرانشهر به سردشت بطول 7,5 کیلومتر با حضور حمزه لو مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی‌ و پیمانکاران پروژه، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی و تعدادی از مسئولین به منظور بررسی و نحوه اجرای پروژه .  

 

📆 چهارشنبه 29 تیر ماه 1401