‍ 🟣تقدیر و قدردانی مدیریت شبکه بهداشت ودرمان پیرانشهر از کارکنان علوم آزمایشگاهی

‍ 🟣تقدیر و قدردانی مدیریت شبکه بهداشت ودرمان پیرانشهر از کارکنان علوم آزمایشگاهی 

دکتر کاسیان زاده مدیریت شبکه بهداشت ودرمان به همراه ریاست مرکز بهداشت، ریاست بیمارستان امام (ره)  و جمعی از مسئولین شبکه با حضور در آزمایشگاه مرکز بهداشت و آزمایشگاه بیمارستان ، به مناسبت سی ام فروردین روز علوم ازمایشگاهی از تلاشگران این عرصه، تقدیر و قدردانی کردند. 

🔹در این دیدار دکتر کاسیان زاده یادآورشد جلب اعتماد مردم به سیستم آزمایشگاههای موجود در مرکز بهداشت و بیمارستان مهمترین دستاورد در این حوزه می باشد.

وی درادامه ضمن حساس برشمردن شغل آزمایشگاه مبنای تشخیص درست پزشکان در درمان بسیاری از بیماریهای خطرناک را،  دقت در نتایج اعلامی آزمایشگاه قلمداد نمود، لذا توصیه کردند تا پرسنل درآزمایشات درخواستی نهایت تلاش خویش را بکار گیرند.

در پایان جلسه مدیریت شبکه ضمن تقدیم لوح سپاس به تک تک کارکنان از ایشان تقدیر نمود و پرسنل حاضر نیز ضمن تشکر از توجه سیستم بهداشت ودرمان در ارج نهادن به روز آزمایشگاه به جدیدت در کار تاکید نمودند.