📷#عکس_نوشت ▪️فرماندار پیرانشهر در جلسه با تولیدکنندگان شهرستان؛

🔴 حمایت از تولید کنندگان؛ از اولویت کاری دولت سیزدهم است که توجه ویژه به واحد های تولیدی و صنعتی شهرستان و لزوم حمایت از آنها از برنامه های اصلی و حائز اهمیت فرمانداری می‌باشد