برگزاری مراسم جشن گلریزان در پیرانشهر

برگزاری مراسم جشن گلریزان در پیرانشهر

مراسم جشن گلریزان جهت حمایت از زندانیان غیرعمد در شهرستان پیرانشهر

به همت فرماندار و مسئولین شهرستان پیرانشهر مراسم جشن گلریزان به منظور آزاد سازی و حمایت از زندانیان با حضور خیرین نیکو کار در یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان برگزار گردید

در این مراسم برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از سوی مسئولین و خیرین مبالغی جمع آوری شد