برگزاری سومین جلسه ستاد باز آفرینی شهری با موضوع بررسی وضعیت خدمات رسانی به مناطق حاشیه شهر پیرانشهر

برگزاری سومین جلسه ستاد باز آفرینی شهری با موضوع بررسی وضعیت خدمات رسانی به مناطق حاشیه شهر پیرانشهر
✍جلسه ستاد شهرستانی بازآفرینی شهری با محوریت بررسی وضعیت خدمات رسانی به مناطق حاشیه شهر متصل به محدوده خدماتی شهری، امروز  با ریاست "ترابی" فرماندار پیرانشهر و کلیه اعضای ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

 

 

▫️در این جلسه اعضای ستاد با ارائه گزارشی از خدمات انجام گرفته در حوزه های مختلف حاشیه شهر پیرانشهر و انعکاس مشکلات موجود در جهت رفع معضلات پیش رو، مصوب گردید: با طی مراحل و شرایط قانونی از اداره راه و شهر سازی؛ کلیه خدمات شهری در حوزه های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشت عمومی و الحاق به محدوده مناطق حاشیه نشین شهر پیرانشهر در قالبت طرح ستاد باز آفرینی شهری در اسرع وقت در دستور کار ادارات ذیربط قرار گیرد.