🔴 مدارس ابتدایی نوبت صبح و بعدازظهر دوشنبه تعطیل اعلام شد

🔴   مدارس ابتدایی نوبت صبح و بعدازظهر  دوشنبه تعطیل اعلام شد
▪️بنابراعلام آموزش و پرورش پیرانشهر، به علت بارش برف و برودت دما مدارس #ابتدایی شهر و روستا در شهرستان پیرانشهر در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر امروز دوشنبه 13 دیماه تعطیل می‌باشد.