با حضور استاندار آذربایجان غربی؛ 🔺افتتاح و کلنگ زنی ۱۲۴ میلیارد تومان پروژه عمرانی تولیدی در شهرستان پیرانشهر

با حضور استاندار آذربایجان غربی؛  🔺افتتاح و کلنگ زنی ۱۲۴ میلیارد تومان پروژه عمرانی تولیدی در شهرستان پیرانشهر
▫️در جریان سفر یکروزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان پیرانشهر با افتتاح و کلنگ زنی ۴ پروژه عمرانی و تولیدی به میزان ۱۲۴ میلیارد تومان برای ۱۰۰ نفر نیز فرصت شغلی ایجاد شد.


➖افتتاح ساختمان مدیریت توزیع برق پیرانشهر با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال
➖افتتاح فاز دوم کارخانه تولید ورق کامپوزیت با ۴۰۰ هزار یورو سرمایه گذاری ارزی و ۴۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی
➖افتتاح کارخانه آرد در شهرک صنعتی پیرانشهر با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی
➖کلنگ زنی راه روستایی محور رزگاری به اندیزه  به طول ۸ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال