🔴 بازدید از تجهیزات و ماشین آلات شهرداری پیرانشهر و تأکید بر تسریع در برف روبی معابری شهری؛

🔴 بازدید از تجهیزات و ماشین آلات شهرداری پیرانشهر و تأکید بر تسریع در برف روبی معابری شهری؛ 

▪️امروز دوشنبه 27 دیماه؛ همزمان با بارش نزولات آسمانی؛ فرماندار پیرانشهر بهمراه نماینده مردم شریف شهرستان؛ ضمن بازدید از ماشین آلات شهرداری پیرانشهر به بررسی آخرین وضعیت امکانات و تجهیزات شهرداری و نحوه برف روبی و بازگشایی معابر شهر پیرانشهر پرداختند.