#عکس_نوشت: ▪️فرماندار در دیدار با مدیران رسانه پیرانشهر رووداو:

#عکس_نوشت:  ▪️فرماندار در دیدار با مدیران رسانه پیرانشهر رووداو:
♦️از نقد و انتقاد منصفانه اصحاب رسانه ها در جهت رفع مشکلات و کم و کاستیهای شهرستان استقبال می کنیم.