بازدید از پروژه آسفالت روستایی

بازدید از پروژه آسفالت روستایی

⭕️ کاک درویشی،فرماندار شهرستان پیرانشهر از روند اجرای پروژه آسفالت راه روستایی قیزقپان بازدید کرد. 

این پروژه با طول سه کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان در حال اجرا می‌باشد.

 

📆دوشنبه 24 مرداد ماه 1401