با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد

با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد
فرمـاندار پیرانشـهر: خروج هر گونه کالای اساسی و گیاهان داروئی و خوراکی در مرز تمرچین ممنوع است.

 

🔹فرماندار پیرانشهر در حاشیه جلسه تنظیم بازار شهرستـان از ممنوعیت خروج کالاهای اساسی ـ گیاهان داروئی و خوراکی بهاری که مستقیم باسفره و معیشت مردم مرتبط هستند در مرز تمرچین خبر داد و  اعلام کرد با افراد خاطی برخورد خواهد شد.