مسائل و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت و فضاهای آموزشی در پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت

مسائل و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت و فضاهای آموزشی در پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت
در نشستی مشترک که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین و خیرین مدرسه ساز تشکیل گردید مسائل و مشکلات فضاهای آموزشی در شهرستان پیرانشهر بررسی شد.

پیگیری احداث مجتمع سبز٬تسریع در پروژه های نیمه تمام عمرانی حوزه تعلیم و تربیت و بررسی آخرین وضعیت فضاهای آموزشی از مهمترین مسائل مرتبط در این نشست مشترک بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.