دیدار اعضای شورای تامین و نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر و سردشت با فرماندار شهرستان پیرانشهر به مناسبت هفته دولت

دیدار اعضای شورای تامین و نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر و سردشت با فرماندار شهرستان پیرانشهر به مناسبت هفته دولت