#اطلاعیه_مهم 🔴نوبت دهی تعویض پلاک پیرانشهر تنها به صورت اینترنتی امکانپذیر است

#اطلاعیه_مهم 🔴نوبت دهی تعویض پلاک پیرانشهر تنها به صورت اینترنتی امکانپذیر است
لزوم حضور مراجعه کنندگان به تعویض پلاک پیرانشهر قبل از ساعت ۹ صبح پس از نوبت گیری

🔴نوبت دهی تعویض پلاک پیرانشهر تنها به صورت اینترنتی امکانپذیر است/ لزوم حضور مراجعه کنندگان به تعویض پلاک پیرانشهر قبل از ساعت ۹ صبح پس از نوبت گیری 

➖احمدی مسئول مرکز تعویض پلاک پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت؛ باتوجه به اضافه شدن مرکز تعویض پلاک پیرانشهر به سیستم نوبت دهی اینترنتی راهور ناجا به آدرس؛

https://nobatdehi.epolice.ir/

خوشبختانه در این مرکز روزانه با نظم خاصی مراجعه کنندگان امورات نقل و انتقال خودرو را انجام می دهند

➖احمدی در ادامه افزود؛ جهت آشنایی همشهریان عزیز با سیستم نوبت دهی اینترنتی باید به عرض برسانم ساعت ذکر شده در سایت مذکور تنها جهت نوبت گیری است و متقاضیان پس از رزرو نوبت اینترنتی در زمان مراجعه حتما باید از ساعت اولیه صبح (قبل از ساعت ۹ صبح) جهت سیر مراحل نقل و انتقال خودرو در این مرکز حضور پیدا کنند

➖ مسئول تعویض پلاک پیرانشهر با اشاره به اینکه تا اطلاع ثانوی نقل و انتقال خودرو در روزهای پنج شنبه انجام نخواهدشد، افزود؛ باتوجه به اینکه تعداد زیادی از ادوات کشاورزی شهرستان فاقد پلاک می باشند با برنامه ریزی مسئولین شهرستان، روز پنج شنبه هر هفته به این امر (نقل و انتقال ادوات کشاورزی) اختصاص یافته و بر این اساس از همشهریان عزیز تقاضا می شود تا اطلاع ثانویه از نوبت گیری روز پنج شنبه برای نقل و انتقال خودرو در این مرکز خودداری نمایند و نقل و انتقال خودرو در روز پنج شنبه انجام نخواهد شد.