برگزاری جلسه کمیته سرمایه کذاری با حضور فرماندار

برگزاری جلسه کمیته سرمایه کذاری با حضور فرماندار
برگزاری جلسه کمیته سرمایه کذاری با حضور فرماندار

 با حضور فرماندار پیرانشهر جلسه کمیته سرمایه گذاری در محل شهرداری برگزار شد،در این جلسه شهردار،اعضای شورای اسلامی و سرمایه گذار بخش خصوصی نیز حضور داشتند.