اخبار هواشناسی

❄️ هشدار سطح نارنجی نوسانات دمایی در استان آذربایجان غربی

❄️ هشدار سطح نارنجی نوسانات دمایی در استان آذربایجان غربی

🟠🌡☔️❄️ هشدار سطح نارنجی نوسانات دمایی،

  نظر به الگوهای پیش‌یابی هواشناسی و با گذر و فعالیت امواج سرد و بارشزا طی نیمه دوم هفته جاری ذکر نکات ذیل در رابطه با شرایط دمایی آذربایجان غربی ضروری است:

  1. طی بعدظهر دوشنبه (23 اسفند): افزایش نسبی دما بین 2 تا 5 درجه سانتیگراد 

2. از سه‌شنبه لغایت پنجشنبه (24 تا 26 اسفند): فعالیت سامانه بارشی بهمراه وزش باد گاهی نسبتاً شدید (بارش باران، برفابه و برف)  

3. از بعدظهر سه‌شنبه لغایت بامداد پنجشنبه (24 تا 26 اسفند): کاهش چشمگیر دما بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد و گسترش مناطق دارای برفابه و برف در استان آذربایجان غربی