برگزاری جلسه کمیته زیر ساخت های ستاد اربعین به ریاست رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور کاک‌درویشی فرماندار شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه کمیته زیر ساخت های ستاد اربعین به ریاست رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور کاک‌درویشی فرماندار شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه کمیته زیر ساخت های ستاد اربعین به ریاست رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور کاک‌درویشی فرماندار شهرستان پیرانشهر

 

📆 پنج‌شنبه 20 مرداد ماه 1401