📷#عکس_نوشت ▪️فرماندار پیرانشهر در جلسه با تولیدکنندگان شهرستان؛

📷#عکس_نوشت  ▪️فرماندار پیرانشهر در جلسه با تولیدکنندگان شهرستان؛
🔴احداث و راه اندازی فاز دوم شهرک صنعتی؛ نیاز اساسی شهرستان می‌باشد که مطالعات زیرساختی و رایزنی های مربوطه در جهت جانمایی و احداث آن در حال پیگیری‌ و انجام می‌باشد.