تشکیل جلسه بررسی مشکلات تعاونی شهرستان پیرانشهر با حضور رهبردین، معاون امور عمرانی استاندار به ریاست فرماندار پیرانشهر

تشکیل جلسه بررسی مشکلات تعاونی شهرستان پیرانشهر با حضور رهبردین، معاون امور عمرانی استاندار به ریاست فرماندار پیرانشهر