« روز سه شنبه 28 دی ماه 140

🔴 وضعیت تعطیلی مدارس استان آذربایجان غربی

🔴 وضعیت تعطیلی مدارس استان آذربایجان غربی
⭕️#پیرانشهر_تعطیلی_تمام_مدارس_شهری_وروستایی

🔴 وضعیت تعطیلی مدارس استان آذربایجان غربی    

   « روز سه شنبه 28 دی ماه 1400 » 

⭕️#پیرانشهر_تعطیلی_تمام_مدارس_شهری_وروستایی 

🔹  در خصوص زمان برگزاری امتحانات داخلی روز یاد شده‌، مدیران محترم مدارس متعاقبا اطلاع رسانی لازم را به دانش آموزان عزیز انجام خواهند داد. 

🔸آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.