🔺بازدید فرماندار پیرانشهر از روند احداث مجتمع آموزشی ۲۴ کلاسه سمیه سبز واقع در کهنه خانه

🔺بازدید فرماندار پیرانشهر از روند احداث مجتمع آموزشی ۲۴ کلاسه سمیه سبز واقع در کهنه خانه
▫️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،امروز شنبه ۱۲مهر ماه، فرماندار پیرانشهر به همراه رئیس اداره آموزش و پرورش از روند ساخت مجتمع آموزشی۲۴ کلاسه سمیه سبز واقع در کهنه خانه بازدید بعمل آوردند. مجتمع آموزشی در حال ساخت ۲۴ کلاسه سمیه سبز واقع در کهنه خانه در زمینی به مساحت یک هکتار با همکاری آموزش و پرورش و مجمع خیرین مدرسه ساز در حال اجرا می باشد.