بهره برداری از کارگاه تولید ماسک سه لایه با اشتغال ۱۲ نفر در شهرستان پیرانشهر؛

بهره برداری از کارگاه تولید ماسک سه لایه با اشتغال ۱۲ نفر در شهرستان پیرانشهر؛
➖کارگاه تولید ماسک سه لایه نیمه صنعتی با هدف اشتغال و توانمند سازی اقتصادی زنان شهرستان و رفع کمبودی ماسک در سطح شهرستان و منطقه با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیون تومان و ظرفیت تولید ۵ هزار عدد ماسک در روز  و اشتغال ۱۲ نفر با حضور فرماندار شهرستان پیرانشهر افتتاح شد.

 

 

➖این کارگاه تولیدی روزانه ۵ هزار عدد ماسک را تولید و در اختیار داروخانه ها و فروشگاه های عرضه محصولات بهداشتی و شهر های همجوار  قرار می دهد، انتظار میرود با رفع مشکلات دسترسی بموقع مواد اولیه مورد نیاز این تولیدی، تولید روزانه این کارگاه به ۱۰ هزار عدد برسد.