جلسه مدیریت بحران به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی تشکیل شد.

جلسه مدیریت بحران به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه مدیریت بحران شهرستان با محوریت آمادگی و کنترل آتش سوزی و مدیریت مصرف انرژی تشکیل شد .

▫️در این جلسه اسماعیلی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، آغاز فصل گرما و امکان بوجود آمدن آتش سوزی را یکی از عوامل تهدید کننده جنگل ها، مراتع و مزراع دانسته که می تواند بخش عظیمی از این سرمایه ها را تخریب کند، که آگاه سازی ، اطلاع رسانی دقیق و بموقع واتخاذ تدابیر مدیریتی می تواند نقش کنترل کننده و پیشگیری از این بحران را ایفا نماید. 

 

▫️معاون برنامه ریزی بر آمادگی دستگاههای عضو مدیریت بحران از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات تأکید نمودند. همچنین در ادامه جلسه به حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل در آبادان و دستور اکید وزیر محترم کشور مبنی بر نظارت دقیق دستگاهها بر اجرای اصول فنی و مهندسی در ساخت و سازه ها اشاره و رعایت این نکات را بسیار مهم برشمردند.

 

  ▫️ اسماعیلی به مدیریت مصرف برق و آب اشاره و جهت جلوگیری از هرگونه خاموشی و قطعی آب بر رعایت نکات مهم صرفه جویی توسط ادارات و همشهریان گرامی تاکید کردند .

📆 1 تیر ماه 1401