برگزاری شورای اداری استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی

برگزاری شورای اداری استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی:

پژوهش محوری از اولویت های توسعه و رفع مشکلات استان است / 2411 نفر از کارکنان ایثارگر استان تبدیل وضعیت شدند

 

🔹معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: پژوهش محوری در دستگاههای دولتی از اولویت های توسعه و رفع مشکلات آذربایجان غربی است.

 

🔹جعفر ذوالفقاری امروز در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر هماهنگی و تعامل بیش از پیش دستگاهها جهت اجرای سیاست های دولت سیزدهم، افزود: با توجه به پژوهش محوری در دستگاهها، شاهد رفع مشکلات و جهش در توسعه استان خواهیم بود.

 

🔹وی با اشاره به قانون ارزیابی مدیران حرفه ای خاطرنشان کرد: اجرای قانون ارزیابی مدیران با همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در راستای ایجاد تحول در اندیشه، فکر و سبک مدیریت مدیران دستگاهها می باشد.

 

🔹معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران نیز گفت: تاکنون 2411 نفر از کارکنان مشمول این قانون در دستگاههای اجرایی استان تبدیل وضعیت شده اند.

 

🔹ذوالفقاری همچنین مجرای توانمندسازی کارکنان را برگزاری دوره های آموزشی معرفی کرده و افزود: در راستای تقویت سیستم کارشناسی دستگاههای اجرایی و مهارتهای فنی کارکنان، برگزاری دوره های آموزشی تداوم خواهد داشت.

 

🔹وی در پایان اجرای سیاست های سند تحول نظام اداری را ضروری دانسته و تصریح کرد: کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در استان فعال می شود تا مسیر سلامت اداری و مبارزه با فساد تقویت شود. 

 

📆 سه‌شنبه ٨ شهریور ماه 1401