🔴 برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر؛

🔴 برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر؛ 

▫️امروز یکـشنبه 8 اسفند ماه،هفتمین جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور فرماندار پیرانشهر و اعضای شورای ترافیک شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. 

▪️آخرین وضعیت ساماندهی سه راه رزگاری و استانداردسازی زیر گذر آن، تیر پارک شهرداری و رفع مشکلات ورود ماشین های سنگین به داخل شهر، حذف و نصب سرعت گیر های داخل شهر و روستاها بر اساس مکاتبات واصله ، نصب چراغ های راهنمایی و چشمک زن در برخی از تقاطع ها و محورهای شهرستان، نصب پل معلولین در محلات و خیابان های مورد نیاز شهر، پیگیری های استقرار پلیس راهور در شهر لاجان، تشریح دستورالعمل های واگذاری تاکسی درون شهری و آخرین وضعیت نصب دوربین های مداربسته در  خیابان ها و میدان های شلوغ شهر جهت کنترل ترافیک؛ مهمترین مواردی بود که جهت اقدام در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

  همچنین طی این جلسه با بررسی موضوعات مطرح شده مهم ترین مسائل در جهت رفع ترافیک داخل شهر، وضعیت راههای برون شهری، بزرگراه در حال احداث،مسیرهای پرخطر و پر تصادف در جهت مصوب کردن و کاهش اثرات ناشی از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.