🔴 موافقت با الحاق به محدوده ۱۵ سکونتگاه غیر رسمی پیرانشهر به محدوده قانونی شهر؛

🔴 موافقت با الحاق به محدوده ۱۵ سکونتگاه غیر رسمی پیرانشهر به محدوده قانونی شهر؛
🔸در این جلسه پیرامون مشکلات مناطق حاشیه شهر پیرانشهر بحث و تبادل نظر شد و در نهایت با رأی اکثریت اعضاء با طرح الحاق به محدوده ۱۵ سکونت گاه غیر رسمی پیرانشهر به محدوده قانونی شهری جهت ارائه خدمات شهری، توسعه اصولی فضاهای این مناطق، بهبود شبکه‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی و کار مدیریت شهری به این مناطق موافقت گردید.

🔴 موافقت با الحاق به محدوده ۱۵ سکونتگاه غیر رسمی پیرانشهر به محدوده قانونی شهر؛

🔸امروز دوشنبه ۲۴ آبان ماه؛ طی جلسه ای که  با حضور سرکار خانم مالواجرد؛ معاون راه و شهرسازی وزیر و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، نماینده مردم شریف شهرستان در محل وزارت راه و شهر سازی تهران برگزار شد و فرماندار پیرانشهر بهمراه معاون عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس شورا و شهرداری نیز بصورت ویدئو کنفرانس در این جلسه حضور داشتند بررسی همه‌‌جانبه طرح تفصیلی و الحاق به محدوده سکونت گاههای غیر رسمی شهر پیرانشهر به محدوده شهری برگزار گردید. 

🔸در این جلسه پیرامون مشکلات مناطق حاشیه شهر پیرانشهر بحث و تبادل نظر شد و در نهایت با رأی اکثریت اعضاء با طرح الحاق به محدوده ۱۵ سکونت گاه غیر رسمی پیرانشهر به محدوده قانونی شهری جهت ارائه خدمات شهری، توسعه اصولی فضاهای این مناطق، بهبود شبکه‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی و کار مدیریت شهری به این مناطق موافقت گردید