دستاوردهای سفر یک روزه رئیس سازمان فنی و حرفه ای کل کشور

دستاوردهای سفر یک روزه رئیس سازمان فنی و حرفه ای کل کشور
با پیگیری های فرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای سفر یک روزه رئیس سازمان فنی و حرفه ای کل کشور(معاونت وزیر کار و امور اجتماعی) به شهرستان پیرانشهر تشریح شد»

 

 

۱- ارتقاء مرکز آموزش فنی حرفه ای پیرانشهر به مرکز آموزشی فنی حرفه ای بین الملل(افزایش حوزه فعالیت در کشور های همسایه)

۲- اختصاص اعتبار جهت خرید تجهیزات آموزشی کارگاه‌ها به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان

۳- اختصاص اعتبار جهت نصب آسانسور مجتمع فنی حرفه ای

۴- ایجاد و آموزش کارگاه خودرو های سنگین و نیمه سنگین در مرکز فنی حرفه ای  پیرانشهر

۵- ایجاد اعتبار جهت راه اندازی کارگاه تعمیرات موبایل بصورت تخصصی

۶- واگذاری بخشی از کارگاه های آموزشی مرکز  فنی و حرفه ای به بخش خصوصی و آزاد