دهمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان ارومیه / بخش سیلوانا

دهمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان ارومیه / بخش سیلوانا 

🔹محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در دهمین سفر شهرستانی، با استقبال مردم و مسئولان بخش سیلوانا وارد این بخش شد.