جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری کنکور سراسری در شهرستان پیرانشهر

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری کنکور سراسری در شهرستان پیرانشهر

▪️جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مرحله اول کنکور سراسری سال 1401- 1402درشهرستان پیرانشهر به ریاست معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری با بررسی موضوعات "نحوه برگزاری آزمون، آماده سازی مکان های برگزاری آزمون، رفع نواقص و هماهنگی ارگانها و نهاد های اداری و امنیتی دخیل در برگزاری این آزمون در شهرستان پیرانشهر" در محل فرمانداری برگزار گردید.

▪️مرحله اول کنکور سراسری در شهرستان پیرانشهر با 1500نفر داوطلب در گروههای آزمایشی هنر، علوم انسانی ریاضی، علوم تجربی و زبان خارجه در روزهای پنجشنبه و جمعه(29- 30 دیماه) هم‌زمان با سراسر کشور برگزار میشود.