🔴 فرماندار پیرانشهر با دو خانواده معظم شهیدان منگور کردستانی و باپیری دیدار کرد

پنجشنبه های با شهداء 

🔴 فرماندار پیرانشهر با دو خانواده معظم شهیدان منگور کردستانی و باپیری دیدار کرد. 

▪️کاک درویشی" فرماندار پیرانشهر به همراه  تعدادی از روسای ادارات شهرستان با خانواده های معظم "شهید سلیمان منگور کردستانی و حسین باپیری" دیدار و از صبر و شکیبایی این خانواده ها قدردانی کرد. 

📆 پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401