جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان پیرانشهر برگزار شد

جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان  پیرانشهر برگزار شد
جلسه شورای پدافند غیر عامل شهرستان پیرانشهر با محوریت برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری هفته پدافند غیر عامل به ریاست "ترابی" فرماندار و با حضور مسئولین و دستگاههای اجرایی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد

"ترابی"در این جلسه بر ایجاد فرهنگ در مورد ضرورت بکارگیری اصول پدافند غیرعامل تاکید کرد و افزود : تمام ادارات و کارگروه پدافند غیرعامل موظف می باشند در این رابطه سین برنامه تعریف کنند و در هفته پدافند غیرعامل این برنامه ها اجرا شوند.

وی بر ضررورت تشکیل کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل در شهرستان پیرانشهر تاکید کرد و گفت : موفقیت پدافند غیرعامل در گرو هماهنگی و همکاری های همه ی نهادها،دستگاهها و مردم است