حضور مدیر کل امور عشایری در پیرانشهر

حضور مدیر کل امور عشایری در پیرانشهر
حضور مدیر کل امور عشایری در پیرانشهر

🔸مدیرکل امور عشایری استان آذربایجان غربی با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد/         ۲۶ اسفند ماه

حضور زینال زاده مدیرکل امور عشایری استان آذربایجانغربی در فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر در راستای رفع مسایل و مشکلات عشایران شهرستان

در پایان این دیدار ضمن تقدیر به شش نفر از مستمری بگیران عشایر حکم بازنشستگی اهداء شد