کنترل قیمت ها در ستاد تنظیم بازار

کنترل قیمت ها در ستاد تنظیم بازار
تشکیل جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها پس از نرخ جدید بنزین

ستاد تنظیم بازار با حضور فرماندار پیرانشهر برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری پیرانشهر؛ در این جلسه اقدامات لازم برای مدیریت نظارت‌ها در بازار صورت ‌گرفت تا افزایش قیمتی در کالا‌های اساسی به بهانه گرانی بنزین در بازار رخ ندهد

🔴فرماندار پیرانشهر تذکر داد :

✅هیچ‌گونه افزایش قیمتی به بهانه افزایش قیمت بنزین پذیرفتنی نیست

✅هر گونه افزایش قیمت ممنوع بوده و با آن برخورد خواهد شد