جلسه فوق العاده بحران در پیرانشهر

جلسه فوق العاده بحران در پیرانشهر
ساعت 2 بامداد روز یکشنبه مورخه 29 دی ماه برگزاری جلسه فوق العاده بحران در محل ساختمان شهرداری پیرانشهر

 

حضور"ترابی"فرماندار پیرانشهر در ساختمان شهرداری و برگزاری جلسه فوق العاده بحران در راستای برف روبی و بازگشایی مسیرها